Bình văn

Bài viết của dự án “100 books per month” Bạn đọc “Đắc nhân tâm” bạn biết về giao tiếp, đọc “Clean Code”, bạn biết về kĩ thuật, đọc tác phẩm văn học, bạn biết về đời. Nếu đời người là một dòng sông, thì đọc về “đời” là bạn được tắm trong dòng sông của […]

Continue reading


Build react native team không khó, làm Scrum mà không có PO mới khó!

Một chiều cuối tháng 3, đang trong niềm vui khi 1 con dự án team tôi làm đã bàn giao xong, chỉ còn đợi khách hàng chuyển tiền, bỗng xếp kéo tôi vào phòng họp để nói về con dự án mới. Sau một hồi nghe sếp trình bày, tôi loáng thoáng hiểu được bối cảnh. Về độ […]

Continue reading