Làm người tử tế: Xây dựng và phát triển phong trào một cách tử tế tử tế

Một số "Teamleader" đang muốn xây dựng một nhóm tử tế. Một số khác đang muốn học và phát triển nhóm một cách tử tế. Bài viết này sẽ là một ví dụ để các bạn có thể tham khảo. Mọi điều các bạn đang làm tại DEHA từ việc phát triển nhóm đến tổ […]

Continue reading