1

Các cấp độ của nghề làm Web

Tại sao tôi lại nói là nghề làm Web mà không phải thiết kế Web, lập trình Web hay chung chung như phát triển Web? Vì theo tôi làm Web là một nghề sử dụng rất nhiều kỹ năng và có một chỗ đứng vô cùng quan trọng ngày nay....

0

Đường tới vinh quang

“Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió.”   Không có con đường tới đỉnh vinh quang nào mà không trải qua vô vàn chông gai và sóng gió. Ngày đầu tiên vào DEHA làm việc, lúc này...

0

Làm thế nào để được tăng lương?

Trước hết, để được tăng lương thì phải biết nịnh sếp, cho nên các bạn hãy đọc bài này của ông anh tôi, người anh cùng họ khác bố mẹ http://seal.deha.vn/noi-cuc/. Quay lại chuyện lương, ở công ty tôi khi là nhân viên chính thức thì cứ 6 tháng bạn sẽ...

0

Giới thiệu Laravel Bolierplate

Laravel Bolierplate là gì? Bolierplate tức là "bản mẫu", vậy ta có thể hình dung đơn giản rằng Laravel Bolierplate là một mã nguồn cung cấp các mẫu nghiệp vụ có sẵn như quản lý người dùng, đăng nhập/đăng kí, phân quyền, giao diện quản lý, layouts... Nói tới Laravel Bolierplate thì...