Làm thế nào để được tăng lương?

Trước hết, để được tăng lương thì phải biết nịnh sếp, cho nên các bạn hãy đọc bài này của ông anh tôi, người anh cùng họ khác bố mẹ  http://seal.deha.vn/noi-cuc/. Quay lại chuyện lương, ở công ty tôi khi là nhân viên chính thức thì cứ 6 tháng bạn sẽ được mời đi tăng lương, […]

Continue reading


[Book Review] Free Marketing – 101 Ý Tưởng Phát Triển Doanh Nghiệp Với Chi Phí Thấp – Jim Cockrum

Vô tình thấy trên giá sách nên mình thử đọc về Marketing xem thế nào. Đối với dân ngoại đạo về Marketing như mình thì cuốn sách này thực sự gây bất ngờ. Bất ngờ là vì nó rất dễ hiểu, gần gũi và không mang nặng một chút nào các lý thuyết về Marketing.

Continue reading