3

Lần đầu làm chuyện ấy

Từ ngày vào DEHA, tôi cũng chưa rõ mình làm ở vị trí gì. Gần như vị trí quái nào tôi cũng đã được trải nghiệm, chắc chỉ còn cái vị trí cầm khoá két sắt là chưa. Hôm nay tôi tự vu cho mình một cái vị trí là...