Build react native team không khó, làm Scrum mà không có PO mới khó!

Một chiều cuối tháng 3, đang trong niềm vui khi 1 con dự án team tôi làm đã bàn giao xong, chỉ còn đợi khách hàng chuyển tiền, bỗng xếp kéo tôi vào phòng họp để nói về con dự án mới. Sau một hồi nghe sếp trình bày, tôi loáng thoáng hiểu được bối cảnh. Về độ […]

Continue reading