[Book Review] Free Marketing – 101 Ý Tưởng Phát Triển Doanh Nghiệp Với Chi Phí Thấp – Jim Cockrum

Vô tình thấy trên giá sách nên mình thử đọc về Marketing xem thế nào. Đối với dân ngoại đạo về Marketing như mình thì cuốn sách này thực sự gây bất ngờ. Bất ngờ là vì nó rất dễ hiểu, gần gũi và không mang nặng một chút nào các lý thuyết về Marketing.

Continue reading