[Docker] – Một vài lệnh hữu ích

Pull một image từ Docker Hub

Tạo một container từ image có sẵn

Lệnh trên tạo container, liên kết một thư mục trên máy tính vào bên trong container, và mở bash trong máy đó. Khi cần phải map cổng đó từ container ra máy tính ngoài, khi đó chúng ta dùng thêm […]

Continue reading


A team competing in the CTF contest at DEFCON 17 in Las Vegas.
Code Fight – Chơi hay học?

(。◕‿◕。) Vâng, thứ bảy của người ta đó anh em ạ, lãng mạn biết chừng nào. Thằng thì dắt gấu đi ăn, thằng thì dắt chó đi chơi, thằng thì tìm nơi yên tĩnh để nghỉ. Còn chúng tôi, mỗi sáng thứ bảy lại “phải” cắp đít đến công ty. Bạn bè tôi nói tôi […]

Continue reading


Ký sự triển khai CI tại Deha – Kì 2: Version Control, bây giờ phải làm sao?

Dù có triển khai CI hay không thì Version Control vẫn luôn là thứ đầu tiên mà chúng ta phải hướng đến. Nhiều khi bạn không để ý tới nó do việc áp dụng Version Control vào các dự án đã trở thành mặc định, bắt buộc phải có. Nhưng liệu bạn đã thực sự […]

Continue reading