Ký sự triển khai CI tại Deha – Kì 2: Version Control, bây giờ phải làm sao?

Dù có triển khai CI hay không thì Version Control vẫn luôn là thứ đầu tiên mà chúng ta phải hướng đến. Nhiều khi bạn không để ý tới nó do việc áp dụng Version Control vào các dự án đã trở thành mặc định, bắt buộc phải có. Nhưng liệu bạn đã thực sự […]

Continue reading