Làm thế nào để được tăng lương?

Trước hết, để được tăng lương thì phải biết nịnh sếp, cho nên các bạn hãy đọc bài này của ông anh tôi, người anh cùng họ khác bố mẹ  http://seal.deha.vn/noi-cuc/. Quay lại chuyện lương, ở công ty tôi khi là nhân viên chính thức thì cứ 6 tháng bạn sẽ được mời đi tăng lương, […]

Continue reading


Ba nhân tố quan trọng giúp tạo nên một công việc lý tưởng “Will – Can – Must”

Một khi bạn đã quyết định trở thành một doanh nhân từ thời điểm này, có ba yếu tố quyết định mà tôi muốn bạn lúc nào cũng cần phải chú ý. Đó chính là "WILL", "CAN", "MUST" trong công việc. Tất cả đều là những nhân tố không thể thiếu được đối với một […]

Continue reading