Làm người tử tế: Xây dựng và phát triển phong trào một cách tử tế tử tế

Một số "Teamleader" đang muốn xây dựng một nhóm tử tế. Một số khác đang muốn học và phát triển nhóm một cách tử tế. Bài viết này sẽ là một ví dụ để các bạn có thể tham khảo. Mọi điều các bạn đang làm tại DEHA từ việc phát triển nhóm đến tổ […]

Continue reading


Nỗi cực

Những tháng năm làm quản lí của mình, tôi không sợ dự án cháy, không sợ công ty khủng hoảng, không sợ khiển trách, cũng không sợ bị đuổi việc. Nhưng có một nỗi ám ảnh mà tôi muốn các bạn cùng đồng cảm với tôi, đó là nỗi sợ "đàm phán tăng lương". Đó […]

Continue reading