1

Together we make a difference

Vào đầu năm 2016 khi bắt đầu chuẩn bị cho việc thành lập công ty mới, việc mà chúng tôi tranh cãi nhau nhiều nhất có lẽ là việc đặt tên công ty. Mỗi người đưa ra không dưới chục cái tên để bàn, để vote, vote mãi mà cuối...

0

Huấn luyện và truyền kinh nghiệm

Huấn luyện viên, cái tên rất bùi tai nhưng chỉ cần biết một vài việc cơ bản dưới đây là ta có thể dấn thân vào. Qua đây, tôi cũng muốn chia sẻ những chuyện vui buồn và những điều cần tránh để không phải đổ máu lần nữa. Để...