0

Load Balancing – Cân bằng tải là gì ?

Giới Thiệu Làm thế nào để hệ thống luôn hoạt động một cách ổn định, đạt được hiệu suất cao và đảm bảo cho máy chủ đáp ứng được khi có lượng request tăng đột ngột và bất thường ? đó là vấn đề khá đau đầu của các nhà...