0

Góc tâm sự của QA-ers

Chúng tôi, những con người nhiệt huyết, hết mình vì công việc đang trên những bước đường đầu tiên để tạo dựng team QA thêm vững chắc. Nhưng như câu hát quen thuộc, trong bài hát “Đường lên đỉnh vinh quang” - “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng....