3

Thợ gõ DEHA – Tôi tập gõ

Đứng giữa công ty, tôi nhìn các thợ gõ. Vài đám thợ đang đứng trước tư liệu lao động tay hua vào không khí, bụi bay mù trời. Đám khác đang khoanh tay nhìn sâu vào mắt nhau như có điều gì muốn nói. Đám khác tay cứ chỉ chọc...