0

Thợ học – Học triết

Mới đây tôi dành vài tuần tìm hiểu về Adoft Hitler. Quá trình đó khiến tôi phải đọc về Joseph Stalin, Hồ Chí Minh và Thiên hoàng Mutsuhito (Thiên hoàng Minh Trị). Cả 4 nhân vật nổi tiếng này: Adoft Hitler, Joseph Stalin, Hồ Chí Minh và Thiên hoàng Mutsuhito...

0

Các nguyên tắc YAGNI, KISS, DRY trong lập trình

Nguyên tắc được đúc kết từ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm bằng xương và máu. Vì thế, để công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn. Hãy áp dụng nguyên tắc. 1. KISS là gì? KISS ở đây là: Keep It Simple, Stupid! không phải “hun nhau”...

0

Tìm hiểu nhanh về SOLID

  SOLID trong tiếng anh nghĩa là cứng, vậy làm thế nào để thành lập trình viên SOLID hơn mỗi ngày ? SOLID là viết tắt của: Single Responsibility principle (SRP). Open-Closed principle (OCP). Liskov substitution principle (LSP). Interface segregation principle (ISP). Dependency inversion principle (DIP). Single responsibility principle (Nguyên...