0

Các nguyên tắc YAGNI, KISS, DRY trong lập trình

Nguyên tắc được đúc kết từ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm bằng xương và máu. Vì thế, để công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn. Hãy áp dụng nguyên tắc. 1. KISS là gì? KISS ở đây là: Keep It Simple, Stupid! không phải “hun nhau”...

0

Tìm hiểu nhanh về SOLID

  SOLID trong tiếng anh nghĩa là cứng, vậy làm thế nào để thành lập trình viên SOLID hơn mỗi ngày ? SOLID là viết tắt của: Single Responsibility principle (SRP). Open-Closed principle (OCP). Liskov substitution principle (LSP). Interface segregation principle (ISP). Dependency inversion principle (DIP). Single responsibility principle (Nguyên...

0

Thợ học – Học đo

Về tông quan, quá trình học tập của một tổ chức có thể xem như một hoạt động nhằm biến đổi hoặc mở rộng tổ chức để nó có những năng lực hoặc có khả năng làm được những việc mà chưa từng làm việc trước đó. Học tập nằm...

0

Sống thừa

Hắn là một người đi sale, trước kia, với cái cách sale thận trọng của hắn, chỉ kiếm được vừa đủ vài anh em hắn sống eo hẹp, có thể nói là cực khổ. Nhưng bấy giờ hắn chỉ có một mình. Đói rét không có nghĩa lý gì với...