0

Sống thừa

Hắn là một người đi sale, trước kia, với cái cách sale thận trọng của hắn, chỉ kiếm được vừa đủ vài anh em hắn sống eo hẹp, có thể nói là cực khổ. Nhưng bấy giờ hắn chỉ có một mình. Đói rét không có nghĩa lý gì với...