0

Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu

Sau “Năng Đoạn Kim Cương” thì tôi lại được tiếp cận một cuốn sách khó nhằn nữa. “Da thịt trong cuộc chơi”, một tác phẩm trong series Incerto (Tính bất định) của tác giả Nassim Nicholas Taleb. Da thịt trong cuộc chơi là một thuật ngữ không phải do tác...