0

Tư duy nhanh và chậm

Não bộ mỗi chúng ta vận hành theo hai hệ thống tư duy đó là hệ thống 1 (tư duy nhanh) và hệ thống 2 (tư duy chậm). Hệ thống 1 hoạt động tự động và mau lẹ, hầu như không cần cố gắng và không cần tự động kiểm...