0

Code hiệp

Nếu đã đọc về truyện Kiếm hiệp, Tiên hiệp, Sắc hiệp,... đã đến lúc bạn thử đọc “Code hiệp”. Ở một đô thị kia, ở một khu trọ nhỏ, cuộc sống trừ những lúc bình thường ra thì cũng có những lúc không bình thường. Nhân vật chính của chúng...

2

Phản tỉnh – Reflection

Thật sự phấn khích khi viết về chủ đề này. Tìm trên mạng cũng không thấy bao nhiêu tài liệu, nên mình mạn phép chỉ nói về những gì mình hiểu và những thực hành của bản thân về phản tỉnh thôi. Có gì chưa đúng mong cả nhà góp...