0

Omotenashi

Âu có bộ bí kíp võ công tên là “Đắc nhân tâm” (dịch từ “how to win friends and influence people”). Nhưng Á cũng có bộ võ công kinh điển tên là Omotenashi. Tuy không nổi tiếng và nhiều sách viết về nhưng thứ kiến thức này cũng bá không...

0

Giới thiệu Laravel Bolierplate

Laravel Bolierplate là gì? Bolierplate tức là "bản mẫu", vậy ta có thể hình dung đơn giản rằng Laravel Bolierplate là một mã nguồn cung cấp các mẫu nghiệp vụ có sẵn như quản lý người dùng, đăng nhập/đăng kí, phân quyền, giao diện quản lý, layouts... Nói tới Laravel Bolierplate thì...

0

Find Contours với opencv

1.Cách dùng findContours. findContours(InputOutputArray image, OutputArrayOfArrays contours, OutputArray hierarchy, int mode, int method, Point offset=Point()) Parameters: image : hình ảnh cần tìm biên, là ảnh nhị phân. contours : lưu trữ các đường biên tìm được, mỗi đường biên được lưu trữ dưới dạng một vector của các điểm. hierarchy...