0

[Docker] – Một vài lệnh hữu ích

Pull một image từ Docker Hub [crayon-639163baf05ef457789923/] Tạo một container từ image có sẵn [crayon-639163baf05f9942222152/] Lệnh trên tạo container, liên kết một thư mục trên máy tính vào bên trong container, và mở bash trong máy đó. Khi cần phải map cổng đó từ container ra máy tính ngoài, khi...

4

SOLID – Thiết kế code chuyên nghiệp

Chắc hẳn lập trình viên nào trong số chúng ta cũng đều biết đến khái niệm lập trình hướng đối tượng (OOP). Đây là một mô hình lập trình rất phổ biến hiện nay và xuất hiện trên hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện đại. OOP giúp tăng năng suất,...

0

Code Fight – Chơi hay học?

[crayon-639163baf0c71588145482/] (。◕‿◕。) Vâng, thứ bảy của người ta đó anh em ạ, lãng mạn biết chừng nào. Thằng thì dắt gấu đi ăn, thằng thì dắt chó đi chơi, thằng thì tìm nơi yên tĩnh để nghỉ. Còn chúng tôi, mỗi sáng thứ bảy lại "phải" cắp đít đến công ty....