0

Một số Tip Quản lý thời gian hiệu quả

Tất cả chúng ta đều có quỹ thời gian 24 giờ một ngày, đã bao giờ bạn ước một ngày có nhiều hơn 24 giờ để giải quyết hết các công việc của mình chưa? Có người có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống, có người lại...

0

1 buổi retrospective OKRs của DEBIT

Những công việc cần làm mà trong buổi retrospective của nhóm OKRs: Chào mừng mọi người đến với buổi retro Mục đích để mọi người gạt tất cả các vấn đề khác bên ngoài ra khỏi đầu (ví dụ: tối về ăn gì, đi chơi ở đâu, mặc gì…) và...

0

Làm sao để tổ chức 1 buổi Retrospective cho Sprint?

Thành viên tham gia Retrospective: Toàn bộ thành viên trong đội dự án: Developers, Scrum Master, Product Owner, QA. Thời lượng buổi Retrospective: khoảng 90 phút cho Sprint 2 tuần Các phiên diễn ra trong buổi Retrospective: Set the stage: 5 phút Gather data: 30 phút Generate insights: 20 phút...