0

Đạo đức lập trình

Tuần trước, tôi đọc được một dòng code như thế này: [wbcr_php_snippet id="1183" title="code1"] Tôi thấy stress vì đoạn code này. Không biết nó viết cái gì, có lẽ nó sinh ra chỉ để thử thách sự kiên nhẫn của người đọc. Thật không may, đoạn code này đã đến...

0

Find Contours với opencv

1.Cách dùng findContours. findContours(InputOutputArray image, OutputArrayOfArrays contours, OutputArray hierarchy, int mode, int method, Point offset=Point()) Parameters: image : hình ảnh cần tìm biên, là ảnh nhị phân. contours : lưu trữ các đường biên tìm được, mỗi đường biên được lưu trữ dưới dạng một vector của các điểm. hierarchy...