0

Thợ học – Học triết

Mới đây tôi dành vài tuần tìm hiểu về Adoft Hitler. Quá trình đó khiến tôi phải đọc về Joseph Stalin, Hồ Chí Minh và Thiên hoàng Mutsuhito (Thiên hoàng Minh Trị). Cả 4 nhân vật nổi tiếng này: Adoft Hitler, Joseph Stalin, Hồ Chí Minh và Thiên hoàng Mutsuhito...

1

Bình văn

Bài viết của dự án “100 books per month” Bạn đọc “Đắc nhân tâm” bạn biết về giao tiếp, đọc “Clean Code”, bạn biết về kĩ thuật, đọc tác phẩm văn học, bạn biết về đời. Nếu đời người là một dòng sông, thì đọc về “đời” là bạn được...

0

Đường tới vinh quang

“Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió.”   Không có con đường tới đỉnh vinh quang nào mà không trải qua vô vàn chông gai và sóng gió. Ngày đầu tiên vào DEHA làm việc, lúc này...