0

Làm sao để tổ chức 1 buổi Retrospective cho Sprint?

Thành viên tham gia Retrospective: Toàn bộ thành viên trong đội dự án: Developers, Scrum Master, Product Owner, QA. Thời lượng buổi Retrospective: khoảng 90 phút cho Sprint 2 tuần Các phiên diễn ra trong buổi Retrospective: Set the stage: 5 phút Gather data: 30 phút Generate insights: 20 phút...

3

Sprint Review đứa trẻ bị lãng quên.

Sprint Review 1 event dễ bị lãng quên nhất trong Scrum, lãng quên do nó không mang lại nhiều lợi ích hay lãng quên do chúng ta chưa biết đến lợi ích mà nó mang lại? Qua bài viết này hy vọng mọi người sẽ hiểu hơn vể "đứa trẻ...