3

Sprint Review đứa trẻ bị lãng quên.

Sprint Review 1 event dễ bị lãng quên nhất trong Scrum, lãng quên do nó không mang lại nhiều lợi ích hay lãng quên do chúng ta chưa biết đến lợi ích mà nó mang lại? Qua bài viết này hy vọng mọi người sẽ hiểu hơn vể "đứa trẻ...