0

Plugin FindBugs trong Eclipse

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về plugin FindBugs của Eclipse và sử dụng nó để phân tích code trong Eclipse. FindBugs là một bộ phân tích code hoạt động trên bytecode Java và giúp xác định một loạt các lỗi tiềm ẩn hay thực thi code xấu...