0

Brave vs Chrome: Trình duyệt nào tốt hơn?

Dưới đây là một số sánh giữa Brave và Chrome về tốc độ, quyền riêng tư và bảo mật. Tốc độ: Không giống như Chrome, ở chế độ mặc định Brave chặn các quảng cáo và tắt chế độ theo dõi người dùng của bên thứ 3. Điều này cho...