0

Git Practice – Cách Merge Conflict

Conflict khi Merge code là một điều cần phải tránh, tuy nhiên đôi lúc ta vẫn để điều tồi tệ đó xảy ra. Với những ai chưa làm việc quen với Git thì cách để Merge Conflict đơn giản nhất là mở file bị Conflict ra để sửa, sau đó thì...