0

Ba nhân tố quan trọng giúp tạo nên một công việc lý tưởng “Will – Can – Must”

Một khi bạn đã quyết định trở thành một doanh nhân từ thời điểm này, có ba yếu tố quyết định mà tôi muốn bạn lúc nào cũng cần phải chú ý. Đó chính là "WILL", "CAN", "MUST" trong công việc. Tất cả đều là những nhân tố không thể...