3

Lập trình viên vs Đạo trình viên

Thế giới thì luôn có hai cực, lập trình viên thì có hai loại: lập trình viên (thực thụ) và đạo trình viên. Hiện bạn là ai, không quan trọng bằng việc bạn muốn mình trở thành loại nào. Nếu bạn muốn, bạn có thể coi lập trình là môt...

0

Ba nhân tố quan trọng giúp tạo nên một công việc lý tưởng “Will – Can – Must”

Một khi bạn đã quyết định trở thành một doanh nhân từ thời điểm này, có ba yếu tố quyết định mà tôi muốn bạn lúc nào cũng cần phải chú ý. Đó chính là "WILL", "CAN", "MUST" trong công việc. Tất cả đều là những nhân tố không thể...

0

Git Practice – Cách Merge Conflict

Conflict khi Merge code là một điều cần phải tránh, tuy nhiên đôi lúc ta vẫn để điều tồi tệ đó xảy ra. Với những ai chưa làm việc quen với Git thì cách để Merge Conflict đơn giản nhất là mở file bị Conflict ra để sửa, sau đó thì...