0

Việc to việc nhỏ khi phỏng vấn

Tôi từng tham dự nhiều buổi phỏng vấn, nhưng buổi phỏng vấn để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất là buổi phỏng vấn đầu tiên trong đời mình. Sau đây, tôi xin thuật lại cho các bạn. Đó là một hôm đẹp trời, tôi mặc áo sơ...