0

Life begin at the end of your comfort zone!

Tôi đã bị kích thích bởi câu quote trên của Neale Donald Walsch vào những ngày cuối năm 2015, khi đó tôi đang khá ổn định tại công ty cũ với công việc trong mơ, lương cũng không hề tồi chút nào. Có thể nói lúc đó tôi đang trong vùng...

0

Vì đời cần nhiều cú hích!

Sẽ chẳng có gì để nói nếu trong khoảng thời gian 10 năm qua tôi không có vài cú hích đá mông mình phải chạy, bản thân tôi cũng không thể tưởng tượng được giờ mình đang ở đâu, đang như thế nào nữa.  NGHÈO - Lần đầu tiên chắc...

0

[Docker] – Một vài lệnh hữu ích

Pull một image từ Docker Hub [crayon-63919976ba57d070238304/] Tạo một container từ image có sẵn [crayon-63919976ba58a970554141/] Lệnh trên tạo container, liên kết một thư mục trên máy tính vào bên trong container, và mở bash trong máy đó. Khi cần phải map cổng đó từ container ra máy tính ngoài, khi...

0

Kinh nghiệm khi viết 5Why

5Why là một công cụ thường được sử dụng để tìm nguyên nhân và hỗ trợ phần nào trong việc xử lí vấn đề (Problem solving) và ra quyết định (Decision making). 5Why có lợi ích rõ ràng trong việc giúp chúng ta tìm được những nguyên nhân ở tầng...