0

Find Contours với opencv

1.Cách dùng findContours. findContours(InputOutputArray image, OutputArrayOfArrays contours, OutputArray hierarchy, int mode, int method, Point offset=Point()) Parameters: image : hình ảnh cần tìm biên, là ảnh nhị phân. contours : lưu trữ các đường biên tìm được, mỗi đường biên được lưu trữ dưới dạng một vector của các điểm. hierarchy...

0

Làm người tử tế: Làm dân

Hôm nay, DEHA đã tròn 2 tuổi, U23 “vô địch”, GDP tăng trưởng đột biến, Phạm Nhật Vượng vươn thêm 100 bậc trên bảng tống sắp những người giàu nhất thế giới nên tôi cảm thấy rất có cảm xúc để nói về một điều gì đó ngoài DEHA một...