0

Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu

Sau “Năng Đoạn Kim Cương” thì tôi lại được tiếp cận một cuốn sách khó nhằn nữa. “Da thịt trong cuộc chơi”, một tác phẩm trong series Incerto (Tính bất định) của tác giả Nassim Nicholas Taleb. Da thịt trong cuộc chơi là một thuật ngữ không phải do tác...

0

German – điều gì tạo nên họ?

Đức là một đất nước, một dân tộc kỳ lạ ! đứng dậy từ thời khắc số 0 những năm sau 1945 – khi mà cả đất nước hoàn toàn sụp đổ về vật chất lẫn tinh thần, nước Đức ở nửa sau thế kỷ 20 vụt sáng trở thành...