0

German – điều gì tạo nên họ?

Đức là một đất nước, một dân tộc kỳ lạ ! đứng dậy từ thời khắc số 0 những năm sau 1945 – khi mà cả đất nước hoàn toàn sụp đổ về vật chất lẫn tinh thần, nước Đức ở nửa sau thế kỷ 20 vụt sáng trở thành...