0

Antifragile

Sau sự kiện COVID-19, rất nhiều doanh nghiệp đã xuất sắc vượt qua được đại dịch, nhưng chúng ta cũng ghi nhận rất nhiều doanh nghiệp đã thông báo ngừng hoạt động vì đại dịch. Điều khác biệt giữa doanh nghiệp còn sống (thậm chí là sống khỏe) và đã...