4

“Nhỏ ơi !…”

Đó là buổi chiều gió thoảng, hành lang này là nơi tôi vẫn đi trong ngôi trường cấp 3 mà bao năm nay tôi vẫn theo học. Nhưng sao hôm nay tâm trạng tôi lạ thế !. Ngoài kia, tiếng chim hót, tiếng gió, tiếng lá rơi. Mọi thứ thật...