0

Code VueJS thì phải biết đến NuxtJS

Giới thiệu Hiện nay, ba framework javascript được sử dụng phổ biến nhất được biết đến là Angular, React và Vue. Các framework kể trên được coi là vũ khí hạng nặng của Front-end Developer. Trong đó, React và Vue chủ yếu làm Client Side Rendering ( CSR ), tuy...