Giới thiệu Laravel Bolierplate

Laravel Bolierplate là gì?

Bolierplate tức là "bản mẫu", vậy ta có thể hình dung đơn giản rằng Laravel Bolierplate là một mã nguồn cung cấp các mẫu nghiệp vụ có sẵn như quản lý người dùng, đăng nhập/đăng kí, phân quyền, giao diện quản lý, layouts…

Nói tới Laravel Bolierplate thì có rất nhiều mã nguồn như vậy, nhưng trong bài viết này tôi xin giới thiệu tới bản Laravel Bolierplate của tác giả ANTHONY, tới từ http://www.rappasoft.com/.

Dưới đây là Github của mã nguồn này.

https://github.com/rappasoft/laravel-5-boilerplate

Các tính năng của Laravel Bolierplate

Dưới đây là những tính năng mà Bolierplate cung cấp cho chúng ta.

 • Access Control

  • Register/Login/Logout/Password Reset
  • Third party login (Github/Facebook/Twitter/Google/Linked In/BitBucket)
  • Account Confirmation By E-mail
  • Resend Confirmation E-mail
  • Option for Manual Account Confirmation by Admin
  • Login Throttling
  • Enable/Disable Registration
  • Force Single Session
  • Administrator Management

   • User Index
   • Activate/Deactivate Users
   • Soft & Permanently Delete Users
   • Resend User Confirmation E-mails
   • Change Users Password
   • Create/Manage Roles
   • Manage Users Roles/Permissions
   • "Login As" User
   • Kill User Session
 • Default Responsive Layout
 • Frontend and Backend Controllers
 • User Dashboard
 • Administration Dashboard with CoreUI
 • Namespaced Routes
 • Default Forms Converted to Form Helper Methods
 • Master Layout Files with common sections
 • Versioned CSS/JS Files
 • Helper functions
 • Javascript/jQuery Snippets
 • Bootstrap 4
 • Font Awesome
 • Global Messages/Exception Handling
 • Socialite Integration
 • Active Menu
 • ARCANEDEV Log Viewer
 • Dynamic Breadcrumbs
 • Localization with RTL support in 12+ languages so far.
 • Gravatar
 • Laravel Debugbar
 • Event subscribers
 • Google reCaptcha
 • Vue
 • Standards

  • PSR-2
  • Clean Controllers
  • Repository/Contract Implementations
  • Request Classes
  • Events/Handlers
  • Entire application split between frontend/backend
  • Localization Throughout

Cài đặt Laravel Bolierplate

Để tải phiên bản mới nhất của Bolierplate, bạn vào Github của mã nguồn tại https://github.com/rappasoft/laravel-5-boilerplate và Clone Project này về. Hoặc download theo đường link sau: https://github.com/rappasoft/laravel-5-boilerplate/archive/master.zip

Bạn có thể truy cập vào trang chủ của mã nguồn để xem chi tiết hơn cách cài đặt

http://laravel-boilerplate.com/5.5/start.html

Sau khi cài đặt xong, ta đã có 1 ứng dụng Laravel với rất nhiều tính năng có sẵn, thật tiết kiệm thời gian đúng không nào. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *