Viết bài như thế nào cho đúng

Có 3 vấn đề nhất định bạn phải hiểu thật rõ khi viết bất kì một bài nào:
– Viết cho ai?
– Viết về cái gì?
– Viết như thế nào?
<<Hồ Chí Minh>

Một bài viết tốt là một bài: cho “đúng một người”, về “đúng một việc”,  viết” đúng một mạch” (mạch ở đây là mạch văn).  Những điều nhỏ nhoi này là bố mẹ dạy tôi từ hồi tôi mười lăm tuổi, đến giờ, viết lách tôi vẫn tuân theo qui tắc nhỏ này.

Tôi vẫn còn nhớ, có một lần hồi học cấp III, tôi được anh em trong lớp giao nhiệm vụ về viết thiệp mời các bạn nữ tham dự 08/03. Lí do là mỗi nhà tôi có máy tính. Lúc nhận nhiệm vụ thì mồm mép lắm, nhưng bóp trán mãi không biết viết gì vào thiệp mời và cũng không biết trình bày như thế nào. Tôi bèn viết bừa một cái rồi nhờ ông già in hộ (máy in hồi đó cũng hiếm). Ông vốn hay quát tôi nên nhìn cái tôi viết ra, ông bực lắm. Thế là ông lên phòng tôi cùng tôi viết lại. Có mấy qui tắc ông nhắc hơi nặng lời giờ vẫn phải nhớ:

Qui tắc một: Bài viết không được có lỗi chính tả. Nếu cần phải tra từ điển. Nhà tôi có cuốn từ điển, thi thoảng bố mẹ vẫn mang ra đố nhau. Đố các bạn biết từ “cứu cánh” có nghĩa là gì?

Qui tắc hai: Dấu phải viết liền với từ phía trước. Trong bản in word, nếu không viết dấu liền với từ phía trước, dấu có thể bị rơi xuống dòng khác, nhìn rất mất thẩm mĩ.

Qui tắc ba: Lời lẽ không cần hoa mĩ, mà cần dễ tiếp thu với đối tượng cần nghe. Nói với bạn gái trong lớp chỉ cần khen xinh đẹp, không cần gọi là những bông hoa này nọ.

Qui tắc bốn: Bỏ tất cả những từ vô nghĩa trong văn viết: Hự, hạ, thì, là, mà, này, á, ớ, Ahihi…

Qui tắc năm: Trong một đoạn, từ không được lặp. Khi đọc sẽ cảm thấy ức chế.

Qui tắc năm: Muốn văn hay có thể làm hai cách: viết thật logic, ngắn ngọn và sử dụng nhạc văn.

Cuối cùng, bài văn cần phải có cảm xúc, muốn có cảm xúc thế nào, tìm một bài văn hay tương tự mà đọc. Ngày nay, văn bản hiện đại có thể chèn thêm hình ảnh, tôi thấy để ảnh vào có hiệu ứng tích cực với người đọc hơn hẳn.

Còn điều cuối, bà già tôi từng dặn: Cái gì mình làm ra, dù lớn dù nhỏ nó phản ánh con người mình. Trừ khi không muốn làm, còn đã làm thì dù việc nhỏ cũng phải làm thật xuất sắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *