1 buổi retrospective OKRs của DEBIT

Những công việc cần làm mà trong buổi retrospective của nhóm OKRs:

 • Chào mừng mọi người đến với buổi retro
  • Mục đích để mọi người gạt tất cả các vấn đề khác bên ngoài ra khỏi đầu (ví dụ: tối về ăn gì, đi chơi ở đâu, mặc gì…) và tập trung hoàn toàn tâm trí vào việc retro
  • Đưa ra 1 câu hỏi và mọi người sẽ lần lượt trả lời câu hỏi đó
  • Đi quanh phòng để lắng nghe cậu trả lời và gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người
  • Cần khoảng 5 – 10’ để mọi người có tâm trí ổn định
 • Giới thiệu lý do của buổi retro
  • Giới thiệu vì sao lại có buổi retro này
  • Buổi retro này để giải quyết những vấn đề gì
 • Cùng mọi người review lại những ticket kaizen ở đợt kaizen lần trước
  • Xem lại những ticket nào đã làm tốt thì sẽ xem xét để duy trì
  • Những ticket không hiệu quả thì có thể xem xét loại bỏ thay bằng các ticket mới

 • Thu thập dữ liệu bằng phương pháp Like to Like (Stop – Continue – Start) 
  • Giúp team hồi tưởng lại về những gì đã trả qua trong quý vừa rồi và có thể lắng nghe những quan điểm từ những thành viên khác
  • Timebox 30 – 40’
  • TC yêu cầu mỗi thành viên trong nhóm viết ít nhất 9 sticky note
   • 3 sticky về những điều cần dừng lại trong quý tới
   • 3 sticky về những điều cần duy trì trong quý tới
   • 3 sticky về những điều bắt đầu làm trong quý tới
  • Dán toàn bộ sticky lên bảng (hoặc tường)
  • Tất cả mọi người đứng quanh khu vực có thể quan sát được toàn bộ sticky note

Thu thập dữ liệu điền vào 2 cột Stop và Continue trước

 • Tìm hiểu từng vấn đề trong cột Stop, xem vấn đề nào có thể giải quyết được luôn không
  • Ưu tiên giải quyết những vấn đề có thể giải quyết trong 5-10’
 • Đi sâu giải quyết vấn đề lớn nhất bằng phương pháp Fishbone (xương cá)
  • Liệt kê các vấn đề diễn ra trong quý vừa rồi
  • Đi sâu, tìm các nguyên nhân gốc rễ cho các vấn đề ở trên
  • Cần 50 – 60’ để thực hiện
  • Vẽ lược đồ xương cá lên bảng mỗi nhánh xương là 1 tiêu chí
   • Quy trình
   • Công cụ
   • Con người
   • Tương tác
   • Kỹ năng
   • Thời gian
   • Địa điểm
  • Brainstorm cho từng nhân tố của các tiêu chí
  • Điền thông tin cho từng tiêu chí
   • Có thể đặt câu hỏi “Tại sao điều này lại xảy ra” để tiếp tục tìm nguyên nhân
  • Hãy lưu ý đến những item xuất hiện ở nhiều tiêu chí, khả năng cao nó sẽ là nguyên nhân chính
 • Lên ý tưởng cho những việc cần phải start vào quý tới (Short Subjects) 
  • Giúp khám phá các quan điểm khác nhau về cách nhóm đang hoạt động và

cung cấp sự đa dạng trong thời gian hồi tưởng rất ngắn.

 • Diễn ra trong khoảng 20-30’
 • Mỗi thành viên chuẩn bị 2-3 nội dung cho các chủ để: Stop, Continue, Start

 • Sử dụng hình thức voting để chọn ra 3 việc cần phải start trong quý tới
  • Lưu ý: Hình thức vote này rất nguy hiểm, đôi khi số đông đi chệch hướng thì hậu quả sẽ nghiêm trọng

 • Cập nhật lại list kaizen sau khi thống nhất các option đã vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *