0

1 buổi retrospective OKRs của DEBIT

Những công việc cần làm mà trong buổi retrospective của nhóm OKRs: Chào mừng mọi người đến với buổi retro Mục đích để mọi người gạt tất cả các vấn đề khác bên ngoài ra khỏi đầu (ví dụ: tối về ăn gì, đi chơi ở đâu, mặc gì…) và...