0

Giới thiệu Laravel Bolierplate

Laravel Bolierplate là gì? Bolierplate tức là "bản mẫu", vậy ta có thể hình dung đơn giản rằng Laravel Bolierplate là một mã nguồn cung cấp các mẫu nghiệp vụ có sẵn như quản lý người dùng, đăng nhập/đăng kí, phân quyền, giao diện quản lý, layouts... Nói tới Laravel Bolierplate thì...

1

Close dự án KAZO

Dự án KAZO là một dự án lập lịch gia đình trên nền tảng mobile. Đây là dự án thành công nhiều mặt trong quí I.  Kết thúc dự án, có những nét nồi bật sau Dự án kết thúc trước hạn 2 tuần (nội bộ). Bug dưới 10 bug/MM....

0

Tác dụng của việc đọc sách

Cách đây độ 2 thập kỷ trước, tôi, khi đó là một thằng bé nít nhít vài tuổi danh nhưng lại là hổ báo lớp mẫu giáo lúc bây giờ. Việc chả có gì lạ khi mẹ tôi là giáo viên mẫu giáo ở trường làng, tuy vậy không có...

0

Sách hay “Súng, Vi trùng và Thép”

Tôi mới đọc xong cuốn sách, “Súng, vi trùng và thép”. Bìa của cuốn sách mô tả một nhúm vài trăm thủy thủ Châu Âu đã tàn sát một đội quân đông cả ngàn người Châu Mĩ, và đang bắt sống vua của họ, một hành động nhân danh thiên Chúa....