2

Phản tỉnh – Reflection

Thật sự phấn khích khi viết về chủ đề này. Tìm trên mạng cũng không thấy bao nhiêu tài liệu, nên mình mạn phép chỉ nói về những gì mình hiểu và những thực hành của bản thân về phản tỉnh thôi. Có gì chưa đúng mong cả nhà góp...