0

Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu

Sau “Năng Đoạn Kim Cương” thì tôi lại được tiếp cận một cuốn sách khó nhằn nữa. “Da thịt trong cuộc chơi”, một tác phẩm trong series Incerto (Tính bất định) của tác giả Nassim Nicholas Taleb. Da thịt trong cuộc chơi là một thuật ngữ không phải do tác...

0

Thợ học – Học đo

Về tông quan, quá trình học tập của một tổ chức có thể xem như một hoạt động nhằm biến đổi hoặc mở rộng tổ chức để nó có những năng lực hoặc có khả năng làm được những việc mà chưa từng làm việc trước đó. Học tập nằm...

3

DEHA 2020 sẽ như thế nào?

Nếu coi năm 2020 là một cột mốc thì chúng ta đã đi được 1/2 chặng đường. Khoảng thời gian 2,5 năm vừa qua, nếu so với một đứa trẻ thì DEHA cũng mới chỉ biết đi biết đứng, biết ăn và còn đang bập bẹ nói chưa sõi. Có...