Craftsmanship – Giải ngố một chút

“Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.”

Mục tiêu bài viết

Giải đáp những câu hỏi cơ bản nhất về chương trình craftsmanship của công ty.

Đối tượng bài viết hướng tới

 • Các Thợ gõ DEHA Software.
 • Các nhân viên khác của DEHA Software muốn tìm hiểu, tham khảo.

Nội dung bài viết

Craftsmanship là gì?

Danh từ craftsmanship nghĩa là sự khéo léo, sự lành nghề, sự thạo nghề. Chúng ta có thể hiểu craftsmanship là nghệ nhân trong một lĩnh vực, nghề nghiệp.

Craftsmanship cho thợ gõ ở DEHA Software là gì?

Dự án Deha Software Craftsmanship là chương trình nhằm “Kiến tạo cơ hội phát triển năng lực và thăng tiến về nghề nghiệp liên tục cho thợ gõ” của DEHA Software.

Thợ gõ DEHA Software sẽ được gì khi tham gia chương trình này?

Lợi ích của DEHA Software Craftsmanship là giúp cho lập trình viên của DEHA Software:

 • Xác định vị trí, trình độ lập trình hiện tại của bản thân một cách rõ ràng.
 • Xác định mục tiêu, có định hướng rõ ràng về con đường nghề nghiệp, lộ trình phát triển cá nhân, biết cách để nâng cao trình độ kỹ thuật, khả năng lập trình.
 • Trở nên tinh thông trong công việc lập trình, trở thành “Nghệ nhân code”.

Những điều gì chương trình Craftsmanship không giải quyết?

 • Tài chính: Chúng tôi giúp các bạn tăng trình độ, nhưng chế độ lương và đãi ngộ của bạn không phải vấn đề mà chương trình Craftsmanship này giải quyết.
 • Dự án: Chúng tôi giúp lập trình viên của DEHA Software tăng hiệu quả công việc và chất lượng dự án bằng việc tăng năng lực cá nhân của bạn thông qua định hướng và học tập, chứ chúng tôi không code hộ bạn, cũng như không cùng bạn làm dự án.
 • Ý thức cá nhân: chúng tôi định hướng và có thể có những buổi chia sẻ kiến thức kỹ thuật, nhưng tinh thần và học tập là việc của các bạn. Bạn phải tự nỗ lực để nâng cao trình độ.
 • Chức vị: DEHA Software Craftsmanship không cho các bạn chức vị. Thang năng lực chúng tôi xây dựng là cái đích để mọi người hoàn thiện kỹ năng cá nhân chứ không phải một Career Path. Không có gì cam kết khi trở thành “Chuông” tôi sẽ là một ông này bà kia, mà đơn giản trong mắt mọi người bạn làm việc như một nghệ nhân, có một bộ kỹ năng mà mọi người ngưỡng mộ.

COD là ai?

COD (Composer of Developer) là một nhóm được thành lập từ một số thợ gõ có kinh nghiệm tại DEHA Software. Vai trò của nhóm là định hướng và phát triển năng lực cho thợ gõ của công ty.

Ban tổ chức Craftsmanship sẽ làm gì?

 • Xây dựng được thang đo và lộ trình thăng tiến trình độ cho các thợ gõ.
 • Tổ chức các buổi seminar định kỳ.
 • Giúp 100% thợ gõ DEHA Software xác định level kỹ thuật hiện tại của mình thông qua việc tổ chức các buổi checkpoint năng lực cá nhân:
  • Đây là buổi nói chuyện mang tính cá nhân giữa 1 Coach1 thợ gõ.
  • Coach giúp thợ gõ xác định năng lực bản thân, gợi ý định hướng phát triển và giúp thợ gõ lập các kế hoạch để đạt được mục tiêu phát triển năng lực. 
  • Mục đích việc checkpoint là xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho thợ gõ tại DEHA Software, chỉ ra đâu là con đường sự nghiệp của thợ gõ.
  • Mọi thông tin chỉ có COD và thợ gõ biết.

Thợ gõ DEHA Software sẽ làm gì?

 • Tham gia các buổi checkpoint để xác định trình độ hiện tại và lên plan nâng cao trình độ.
 • Thực hiện theo plan.
 • Xin tư vấn của Coach nếu gặp khó khăn.

Trong thời gian tới chúng ta sẽ làm gì?

 • Phổ biến kiến thức craftsmanship cho 100% thợ gõ.
 • Tổ chức các buổi Checkpoint cho thợ gõ.

P/s: Viết bởi QuânĐĐ, biên tập bởi HiếuHPT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *