0

Một số Tip Quản lý thời gian hiệu quả

Tất cả chúng ta đều có quỹ thời gian 24 giờ một ngày, đã bao giờ bạn ước một ngày có nhiều hơn 24 giờ để giải quyết hết các công việc của mình chưa? Có người có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống, có người lại...

0

Teambuilding – Kết nối tâm hồn

Cuộc sống văn phòng không chỉ là những công việc thường ngày, những niềm vui khi chạy kịp deadline, hoàn thành KPIs, hay là tài khoản nhảy số khi lương về. Chốn văn phòng sẽ trở nên thật buồn chán nếu các nhân sự tại công ty thiếu kết nối,...